درباره من

علی گشتاسبی راد

متولد 1367

دارای مدرک کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه سراسری محقق اردبیلی

6 سال سابقه تدریس در دانشگاه های سراسری، آزاد و علمی کاربری از سال 1392

12 سال سابقه کار با نرم افزار های معماری از سال 1386

9 سال سابقه تدریس نرم افزارهای معماری از سال 1389

آدرس پستی:

وب سایت:

archhow.ir

ایمیل:

archhowmail@gmail.com

تلگرام:

aligoshtasbirad

Phone:

09364586233